Rehabilitering

Uddannelsescenter Sorø . Holbergsvej 34 . 4180 Sorø . tlf. 5782 2727 . 2917 2100 . randi@udc-soroe.dk . Cvr.nr. 19747492

Forberedelse til REHABILITERING er individuel afklaring og opsamling af borgerens historik til sagsbehandleren. Der skabes kronologisk overblik over diagnoser med årstal. Usikre diagnoser og symptomer der ikke er diagnosticerede bearbejdes systematisk og kan vise sammenhænge mellem belastninger og fysiske/psykiske symptomer. I forberedelsen kan også indgå en virksomhedsrettet indsats, målrettet en afprøvning af konkrete funktioner.