Mestring

Uddannelsescenter Sorø . Holbergsvej 34 . 4180 Sorø . tlf. 5782 2727 . 2917 2100 . randi@udc-soroe.dk . Cvr.nr. 19747492

MESTRINGSFORLØB tilbydes som gruppebaseret forløb, eller som en individuel indsats med løbende optag.

Forløbet er en kombination af undervisning og individuelle samtaler. Undervisningen har udgangspunkt i evidensbaserede materialer om angst, depression, stress. Endvidere indeholder undervisningen evidensbaserede redskaber til at mestre hverdag og arbejdsliv med disse sygdomme. Undervisningen er oplæg- og dialogbaseret med udgangspunkt i deltagernes aktuelle udfordringer. Der indgår psykoedukation som et grundlag for at forstå hvad psykisk sygdom er, hvorfor det har ramt pågældende, om man altid vil være i farezonen og hvordan den pågældende selv kan medvirke til at mindske angst, depression og stress. Forløbet er et hjælp til selvhjælps kursus med fokus på den enkeltes særlige behov, forudsætninger og ressourcer til at håndtere egenhjælp. Forløbet strækker sig over 6 uger med 3 ugentlige kursusdage. Mellem kursusdagene er der øvelser og træning som deltageren skal implementere i sin hverdag. Kurset indeholder desuden intervention, idet deltagerens familie inviteres til en temadag og hvordan de bedst muligt støtter og stiller krav til deres syge pårørende.

Kurset er teoretisk, praktisk.