Jobcenter

Uddannelsescenter Sorø . Holbergsvej 34 . 4180 Sorø . tlf. 5782 2727 . 2917 2100 . randi@udc-soroe.dk . Cvr.nr. 19747492

 

For sygemeldte ledige og sygemeldte i ansættelse, tilbyder vi;

 

  • AKTIV TILBUD, som vejledning og opkvalificering (LAB kap. 10+11) og for ledige sygemeldte der er medlem af en A-kasse (LAB kap. 7+9b-12)

 

  • VIRKSOMHEDSRETTET indsats for personer på ressourceydelse (LAB kap. 12)

 

  • ARBEJDSPLADSBASERET indsats

 

  • MESTRINGSFORLØB for kat. 2+3 sygemeldte, evt som led i rehabiliteringsplan

 

  • COACHING pr. klippekort til ny-sygemeldte (Fast Track)

 

  • Forberedelse til REHABILITERING

 

 

Uanset tilbuddets art og borgerens sygemeldingsstatus, er alle indsatser målrettet fastholdelse i arbejde, tilbagevenden til arbejde, gradvis og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle indsatser er desuden tilpasset individuelt til borgerens forudsætninger, behov og helbredstilstand. Vi har løbende optag eller kan modtage grupper op til 25 borgere ad gangen.