Arbejdsplads tilbud

Uddannelsescenter Sorø . Holbergsvej 34 . 4180 Sorø . tlf. 5782 2727 . 2917 2100 . randi@udc-soroe.dk . Cvr.nr. 19747492

ARBEJDSPLADSBASERET indsats er for ny-sygemeldte, der ved hjælp af hurtige tiltag kan fastholdes i sit job. Tiltagene kan dreje sig om justeringer af arbejdsfunktioner, inddragelse af hjælpemidler, skånehensyn, vurdering af fysioterapeut/ergoterapeut. Det kan også være relevant med en coachindsats målrettet den interne kommunikation og samarbejde, fokus på psykisk arbejdsmiljø ol.

Indsatsen foregår på arbejdspladsen.