Aktiv Tilbud

Uddannelsescenter Sorø . Holbergsvej 34 . 4180 Sorø . tlf. 5782 2727 . 2917 2100 . randi@udc-soroe.dk . Cvr.nr. 19747492

AKTIV TILBUD og JOBAFKLARINGSFORLØB indeholder afklaring af de ressourcer og kompetencer, der kan sikre en genindtræden på arbejdsmarkedet. Jobafklaring og vejledning i realistiske muligheder. I vores aktive tilbud kan der efter aftale indgå en virksomhedsrettet optræning, afklaring på 4-13 uger, enten som er gradvis tilbagevenden til nuværende arbejdsplads, eller som afklaring af nyt arbejdsområde. Praktikperioden kan fortsætte i en løntilskudsperiode, såfremt dette vil fremme beskæftigelsesmålet. Inden praktiketablering tages stilling til hvorvidt skånehensyn, mentor, hjælpemidler vil fremme arbejdsevnen og –mulighederne for at genindtræde i en jobfunktion.

 

Jobafklaringsforløb for sygemeldte på ressourceydelse er desuden en helhedsorienteret indsats med målet at stabilisere og forbedre borgerens fysiske, psykiske, sociale tilstand samtidig med en udvikling af arbejdsevnen.

 

 

 

UDC Sorø

 

UDC Næstved

 

Leder

 

Bestyrelsesformand

Holbergsvej 34

 

Brogade 2C

 

Randi Frederiksen

 

Kurt Lisberg Sørensen

4180 Sorø

 

4700 Næstved

 

randi@udc-soroe.dk

 

tlf. 5196 5510

tlf. 5782 2727

 

tlf. 2917 2100

 

tlf. 2917 2100

 

 

cvr.nr. 19747492

 

P.nr. 1015317651